Sparsity and fast algorithms for combinatorial problems

by · Jan 22, 2015 · 2,063 views ·

Pražský informatický seminář

EN Combinatorial problems reflect some of the core situations of both theoretical and engineering computer science. To find broad classes of problems which can be effectively solved is of pivotal importance and this in turn leads to some popular dichotomies. We survey the recent development particularly from the point of view of the sparse vs dense dichotomy. CZ Kombinatorické problémy modelují mnohé důležité situace z teoretické i aplikované informatiky. Nalezení širokých tříd problémů, které mohou být efektivně vyřešeny, je zásadní otázkou, která vede k mnoha populárním dichotomiím. V přednášce se zaměříme na aktuální vývoj zejména z pohledu dichotomie řídkých a hustých struktur.