Využití ab-initio simulací pro určování chemických vlastností

Přednáška doc. Ing. Ladislava Kalvody, CSc. a Ing. Tomáše Koubského z Katedry inženýrství pevných látek Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze o využití ab-initio simulací pro určování chemických vlastností, využití teorie funkcionální hustoty ke studiu stability a aplikace v chemické separaci kovových iontů u vysokoaktivních odpadů.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.