Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Josef Mundil

Mar 11, 2015 · 713 views ·

Autorský tým: Rafaela Safina, Kateřina Zelenková, Petr Staněk a Jaroslav Kučera Pedagogické vedení: Mgr. Radka Charamzová Škola: ZŠ Antonína Čermáka

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.