Historie výzkumu emocí

by · Mar 28, 2015 · 954 views ·

Autor podává historicky pojatý přehled výzkumu emocí. Prezentuje i příspěvky psychohistorického přístupu (N. Elias, J. Huizinga, E. Erikson a P. N. Stearns), který se soustředí na prožívání a výraz emocí v různých epochách, včetně jejich proměn. Zakladatel experimentální psychologie W. Wundt vypracoval třídimenzionální systém popisu emocí, ze kterého vycházely další experimentální výzkumy. I česká psychologie přinesla nové poznatky k tématu: První rozsáhlejší pojednání o emocích v češtině zpracoval J. E. Purkyně, který se zabýval i city estetickými, etickými a intelektuálními. Manželé M. a H. Machačovi zkoumali emoce z hlediska stresu a vytvořili originální relaxačně-aktivační metodu. V současnosti se u nás emocemi zabývá především I. Stuchlíková.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.