Glosolália v psychológii a v praxi

by · Apr 3, 2015 · 1 225 views ·

Fenomén glosolálie, nazývaný tiež hovorenie v jazykoch, sa najčastejšie vyskytuje v kresťanskom kontexte a je definovaný ako nezrozumiteľný rečový prejav podobný ľudskej reči. Prednáška objasňuje existenciu fenoménu, jeho históriu a súčasnú prax. Prináša prehľad aktuálneho psychologického výskumu glosolálie s dôrazom na práce, ktoré zahŕňali aj emocionálne prežívanie počas praktizovania glosolálie. Poskytuje autorský komentár vyplývajúci z osobných skúseností a pozorovaní uskutočnených počas poradenskej praxe. V závere prináša výsledky predvýskumu glosolálie s použitím EEG uskutočneného v rámci bakalárskej práce vedenej Mgr. D. Moskaľovou, PhD. z FiF UK (SK) a konzultovanej PhDr. M. Strížencom, DrSc., emeritným vedeckým pracovníkom ÚEP SAV.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.