Proč se vztekáš? Sociálně-emocionální učení a jeho význam v rámci základního vzdělávání

by · Apr 3, 2015 · 1 464 views ·

Příspěvek je zaměřený na problematiku sociálně-emocionálních kompetencí u dětí mladšího školního věku. Bude nastíněna koncepce sociálně-emocionálního učení a objasněn její potenciál. Představen bude také výzkumný projekt Katedry psychologie Univerzity Palackého, jehož cílem je zavedení a ověření efektivity metody Second Step, kterou vytvořila americká Committee for Children. Mezi hlavní cíle tohoto výchovného programu patří rozvoj empatie, snížení agresivity na školách, zvýšení tolerance k odlišnostem, zlepšení spolupráce školy a rodiny a prevence sociálně patologických jevů.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.