Základní principy genové terapie – naděje a rizika

by · Apr 14, 2015 · 1 903 views ·

Jak léčit lidi pomocí genů? To vám řekne profesor Vladimír Vonka, lékař a vědec z Ústavu hematologie a krevní transfuze. Genová terapie je nový postup, jenž využívá sekvence nukleových kyselin. Jde o přenos genetického materiálu, který má léčebný účinek – cílovým buňkám totiž přidává novou funkci, nebo naopak nějakou nežádoucí funkci odnímá. Genová terapie představuje jeden z nejvýznamnějších důsledků průniku molekulární biologie a genového inženýrství do medicíny. Její zavádění dnes naráží na tři typy problémů: technické, strategické a etické. Navzdory současným potížím však málokdo pochybuje, že v budoucnosti změní tvář medicíny. Přednáška je součástí populárně-vědeckého cyklu Chemické úterky. Ilustrační obrázek: Část molekuly DNA s navázaným enzymem EcoRV, který dokáže DNA „přestřihnout“ na přesně určeném místě. Zdroj Wikimedia Commons, autor Richard Wheeler (Zephyris), licence CC BY-SA 3.0.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.