Cestování - učitelka života

Jun 23, 2015

Speakers

About

Antonín Kolář představí mimoškolní aktivity, kterým se se studenty Masarykova gymnázia v Plzni věnuje. Jedním z nich je Klub cestovatelů. Podělí se o svůj koncept cestování, který studenty vzdělává a zároveň vede k rozvoji jejich rozličných životních i oborových kompetencí. Zajímavou zkušeností je program DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburgu http://www.dofe.cz/), do něhož jsou talentovaní a pracovití studenti Masarykova gymnázia škole prostřednictvím Klubu cestovatelů zapojeni. klubcestovatelu.cz

Organizer

About EduFórum

Konference o inovacích ve vzdělávání. Inovátoři ve vzdělávání sdílí dobrou praxi s širokou veřejností. Více info na www.eduforum.cz,

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 1 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.1%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow EduFórum