Cestování - učitelka života

by · Jun 23, 2015 · 1 146 views ·

Antonín Kolář představí mimoškolní aktivity, kterým se se studenty Masarykova gymnázia v Plzni věnuje. Jedním z nich je Klub cestovatelů. Podělí se o svůj koncept cestování, který studenty vzdělává a zároveň vede k rozvoji jejich rozličných životních i oborových kompetencí. Zajímavou zkušeností je program DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburgu http://www.dofe.cz/), do něhož jsou talentovaní a pracovití studenti Masarykova gymnázia škole prostřednictvím Klubu cestovatelů zapojeni. klubcestovatelu.cz

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.