Watch SlidesLive on mobile devices

Functional Reactive Programming s ReactiveCocoa

by · Jun 27, 2015 · 1 055 views ·

Teoretický úvod do sveta reaktívneho programovania s praktickými ukážkami v jazykoch Objective-C a Swift na platforme iOS.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.