Nejnovější poznatky o změně klimatu

by · Jun 25, 2015 · 2,638 views ·

Akademie soběstačnosti

Nejnovější poznatky o změně klimatu RNDr. Jan Hollan, Ph.D. Centrum výzkumu globální změn AV ČR, CzechGlobe a Ekologický institut Veronica Přednáška v textové formě: http://amper.ped.muni.cz/gw/Glob_zmena.html Tato přednáška se konala 25. 6. 2015 v rámci semináře "Regiony a měnící se svět. Hrozba nebo příležitost?" v obci Rostěnice-Zvonovice Tato přednáška se konala 25. 6. 2015 v rámci semináře "Regiony a měnící se svět. Hrozba nebo příležitost?" v obci Rostěnice-Zvonovice Více informací o resilienci zde: http://www.veronica.cz/resilience Záznam a zpracování Stanislav Miler Akademie soběstačnosti www.akademie-sobestacnosti.cz