Flexibilita a diverzita pracovního trhu

Potřeba flexibilních pracovních úvazků, flexibilního uvažování a diverzity trhu práce ve všech možných smyslech je jedním z hlavních obrazů současných trendů pracovního trhu. Téma flexibility bylo náplní i naší společné debatní snídaně. http://www.hrkavarna.cz/setkani-hr-kavarny/zveme-vas-na-snidani-hr-kavarny-v-galerii-louvre-422015/

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.