Soma architecture

by · Sep 15, 2015 · 1,047 views ·

Plánování bude znamenat vytváření prognóz o vnitřní a vnější dynamice budovy. Architektura nebude mít pevný vzhled, ale bude spíše neustále reagovat na individuální potřeby a preference. To plan will mean to generate prognoses about inner and outer dynamics of a building. Architecture will not have a fixed apperance but rather continously respond to individual needs and preferences.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.