Exponential design

by · Sep 14, 2015 · 2 074 views ·

Polyomino je výzkumný projekt, který zkoumá koncepty kombinačního designu v herním prostředí jako nástroje pro vytvoření formy. Hráč má k dispozici interaktivní rozhraní, jež mu umožňuje umisťovat a otáčet různými jednotkami generujícími vzory a architektonické formace. Platforma hry poskytuje hráčům vytisknout objekty z herního prostředí ve 3D. Projekt je v současné době sponzorován společností Stratasys. Polyomino is a research project that explores notions of combinatorial design within a game engine as the means for the production of form. A player is presented with an interactive interface that allows them to place and rotate different units generating patterns and architectual formations. The game platform allows players to generate 3D printed objects from the game enviroment. The project is currently sponsored by Stratasys.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.