Very strange mereology

by · Sep 15, 2015 · 3,233 views ·

Galerie Jaroslava Fragnera

Zvyšující se schopnosti počítačů tlačí architekturu do nové domény dosud nepoznaných detailů - materiálnosti, struktury a estetiky - a podněcují obnovenou diskusi o kontinuální vs. diskrétní povaze architektonických systémů. Increased computational capabilities push architecture into a new domain of previously unseen detail, materiality, structure and aesthetics - fuelling a renewed discussion about the continous versus discrete nature of architectual systems.