eSbírky, prezentační platforma digitalizovaných muzejních sbírek

by · Oct 13, 2015 · 873 views ·

Proč je v dnešní době prezentace ve virtuálním prostředí tak důležitá a co vše může potenciálnímu návštěvníkovi napovědět o instituci, která zde své sbírky představuje? Příspěvek se bude těmito otázkami zabývat na příkladu portálu eSbírky, který již pátým rokem funguje jako agregátor digitalizovaného kulturního dědictví českých muzeí, s vazbou na evropskou platformu Europeana. Bude sledovat jeho proměny od vzniku až po současnou podobu, nastíní zákulisní úvahy koordinátorského týmu a představí jeho ideální model, k němuž se po malých krůčkách blíží.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.