Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Environmentální účetnictví jako cesta k předcházení vzniku odpadů

by · Oct 7, 2015 · 462 views ·

Miroslav Hájek, Česká zemědělská univerzita

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.