Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Předcházení vzniku odpadů v potravinářství

by · Oct 7, 2015 · 860 views ·

Předcházení vzniku odpadů v potravinářství Jana Blecherová, Nestlé Česko, s. r. o.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.