Eva Dittingerová: Cesta k poradnímu kruhu

Oct 7, 2015 · 865 views ·

V některých školách v zahraničí zasedají žáci a učitelé pravidelně do kruhu, aby řešili problémy nebo si vyprávěli příběhy. Council (poradní kruh) je považován za nástroj ke zlepšení školního klimatu, prevenci násilí, k podpoře sebeuvědomění i sebevyjádření, k budování komunit i řešení problémů ve školách, firmách, společenstvích a rodinách. Postupně nachází uplatnění i u nás. Zajímá vás, čím se liší od prostého vyprávění? Co má Council společného s dramatickou improvizací, storytellingem nebo třeba dialogickým jednáním?

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.