Aneb co jiného vychází z reálného života než finanční matematika?

by · Nov 19, 2015 · 1 389 views ·

Stanislava Křížová vystudovala matematiku a občanskou výchovu na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni. Pracovala jako vychovatelka, učitelka v mateřské škole, učitelka a zástupkyně ředitelky na základní škole a v současné době jako lektorka a manažerka vzdělávacích projektů. V občanském sdružení AISIS se podílela na tvorbě vzdělávacího programu Školy v pohybu. Na tvorbě programu Rozumíme penězům pracuje od roku 2006 v roli manažerky, lektorky i spoluautorky metodik pro učitele a pracovních listů pro žáky.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.