Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Spolupráce škol a muzeí

by · Nov 19, 2015 · 636 views ·

Zhodnocení výsledků projektu „Dotkni se 20. století“, který vznikl na základě spolupráce paměťových institucí, škol a studentů a představí příběhy skryté a utvářené v muzeích a jejich možné zapojení do výuky.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.