Meze svobody

by · Nov 19, 2015 · 1 224 views ·

Marie Zahradníková na konferenci představí vzdělávací projekt spolku Asi-milovaní nazvaný „Meze svobody“, který vychází z projektu „Free2choose-Create“ realizovaném Anne Frank House v Amsterodamu. Cílem projektu je vést žáky k pochopení konceptu demokracie a lidských práv a svobod, složitosti při jejich uplatňování, důležitosti vlastní odpovědnosti a aktivního občanství. Prostřednictvím krátkých videoklipů se sledují situace, kdy se proti sobě v demokratickém světě ocitají některá ze základních lidských práv a svobod (např. svoboda slova, svoboda vyznání, svoboda projevu, svoboda shromažďování atd.). V rámci projektu Meze svobody (probíhá od srpna 2014) bylo žáky natočeno již 11 videoklipů, které jsou umístěny na kanál youtube.com a které slouží k dalšímu využití ve školách a při veřejných diskusích. Součástí příspěvku bude popis metodiky, jak pracovat s klipy ve výuce. Výuku lze zařadit do společenskovědních předmětů.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.