Plán péče o PP Bzenecké cvičiště a navrhovanou NPP Bzenecká střelnice

by · Dec 1, 2015 · 1 038 views ·

Společenstva otevřených vátých písků patří mezi nejohroženější biotopy nejen u nás, ale v celé Evropě. V oblasti Bzenecké Doubravy zůstaly zachovány jen jako protipožární pás železnice a především díky několika vojenským územím. PP Bzenecké cvičiště bylo vyhlášeno v roce 1994. Po ukončení původního využívání je k udržení otevřených písků nutné nahradit bývalé vojenské zásahy jiným způsobem narušování, které je třeba pečlivě plánovat. Jiná situace je na území Bzenecké střelnice, které je stále aktivně využíváno. Zabezpečení legislativní ochrany jeho přírodovědných hodnot formou NPP je v této Evropsky významné lokalitě ve stadiu příprav.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.