Péče o CHKO Brdy po zrušení vojenského újezdu

by · Dec 1, 2015 · 1 042 views ·

Představení nové CHKO Brdy, historie území za posledních 100 let, základní údaje o CHKO, zonace, maloplošně zvláště chráněná území, evropsky významná území, zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin, krajinný ráz a architektura. Příspěvek dále obsahuje představení přírodních hodnot území a výzvy pro budoucí správu území. Představen bude rovněž koncept zpřístupnění území pro veřejnost a spolupráce s obcemi a vlastníky pozemků.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.