Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Mapování kompetencí

by · Dec 4, 2015 · 867 views ·

Silvie Pýchová z Centra Kompetencí představila metodu mapování kompetencí CH-Q. Dále na praktických příkladech nabídla možnost si některé z těchto metod vyzkoušet.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.