Watch SlidesLive on mobile devices

Příprava ultrarychlé pulzní radiolýzy a fluorescenční dozimetrie na ELI Beamlines

by · Oct 16, 2015 · 1 430 views ·

Přednáška Ing. Martina Přečka, Ph.D. z Fyzikálního ústavu (FZÚ) Akademie věd ČR o přípravě ultrarychlé pulzní radiolýzy a fluorescenční dozimetrie na projektu ELI Beamlines.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.