Zahrada - součást života školy

Feb 2, 2016

Speakers

About

Zahrada - součást života školy: Školní zahrada jako prostor pro svobodný rozvoj Prezentující: Mgr. Irena Holemá, Ph.D., PaedDr. Dana Haaseová, David Dvořák, Fakultní MŠ se speciální péčí, Arabská, Praha 6 Mgr. Irena Holemá, PhD., Fakultní MŠ se speciální péčí, Arabská, Praha 6 Ředitelka MŠ Arabská. Odborná asistentka katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK Praha. Lektorka seminářů osobnostního růstu a praktických seminářů pro učitele mateřských a základních škol, zaměřených na možnosti využití metod a technik dramatické výchovy při práci s dětmi. V roce 2013 se spolupodílela na vytváření první podoby projektu – Zahrada Cesta do Světa. V letech 2014-2015 po získání podpory od Nadace Proměny fungovala jako koordinátorka proměny školní zahrady MŠ Arabská. http://www.skolka.org/ + http://www.skolka.org/promena-zahrady.html PaedDr. Dana Haaseová, Fakultní MŠ se speciální péčí, Arabská, Praha 6 Spoluzakladatelka MŠ Arabská – školy, která se věnuje integraci a profiluje se využíváním metod a technik dramatické výchovy. Již 26 let zde vykonává funkci zástupkyně ředitelky. Aktivně se podílela na změnách v oblasti předškolního vzdělávání po roce 1989. První předsedkyně Asociace předškolní výchovy a dlouholetá členka Sdružení pro tvořivou dramatiku. Spoluautorka osobnostně orientovaného modelu předškolní výchovy a jejího zavádění do praxe. Iniciovala a podílela se na dvou zásadních proměnách školní zahrady MŠ Arabská. http://www.skolka.org/ + http://www.skolka.org/promena-zahrady.html David Dvořák, Fakultní MŠ se speciální péčí, Arabská, Praha 6 Původně chtěl být učitelem ZŠ, učitelem MŠ Arabská je od roku 1996. Je hlavním iniciátorem a koordinátorem projektu Zahrada Cesta do Světa. Právě i díky jeho usilovné práci škola získala podporu od Nadace Proměny. Dlouhodobě se věnuje problematice budování zdravého klimatu ve třídě a integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Je rovněž autorem webových stránek školy. http://www.skolka.org/ + http://www.skolka.org/promena-zahrady.html

Organizer

About Nadace Proměny Karla Komárka

Jde nám o kvalitní veřejný prostor pro lepší život ve městech. Pomáháme s proměnami konkrétních míst i myšlení lidí a začínáme u těch nejmenších.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Nadace Proměny Karla Komárka