Frank Bold

by · Feb 18, 2016 · 1 079 views ·

Frank Bold mění svět. Právem. Budoucnost potřebuje odpovědné firmy a svobodnou společnost. Pomáháme obojímu. www.frankbold.org

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.