Zobrazování čočkami

by · Feb 26, 2016 · 599 views ·

Záznam vyučovací hodiny, gymnázium