Přišel život z vesmíru?

by · Mar 9, 2016 · 1 410 views ·

Jiří Šponer, Biofyzikální ústav, AV ČR, Brno Profesor Šponer se vědecky věnuje především strukturní molekulární biologii a biofyzice, fyzikální chemii mole‑ kulárních interakcí, výpočetní chemii, simulacím biopolymerů, strukturním studiím RNA molekul (ribozomům a ribozymům), DNA a protein‑DNA komplexům, kvantově‑chemickým studiím molekulárních interakcí v nukle‑ ových kyselinách a bioinformatice nukleových kyselin. Profesor Šponer patří s 12 tisíci citacemi mezi nejcitova‑ nější české vědce. Je vedoucím výzkumné skupiny Struktura a dynamika nukleových kyselin na Biofyzikálním ústavu AV ČR v Brně.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.