Výzkum a vývoj potřebný pro výběr lokality pro hlubinné úložiště

by · Feb 26, 2016 · 1 518 views ·

Přednáška Ing. Antonína Vokála, Csc. ze Správy úložišť radioaktivních odpadů o výzkumu a vývoji, který je potřebný pro výběr lokality pro hlubinné úložiště. Přednáška je zaměřena na děje, procesy a události, které v úložiště probíhají, na možnosti bariér a bezpečnostních prvků. Část se věnuje výzkumu polí blízkých a vzdálených interakcí, obalovými soubory, modelování a také výzkumu přenosu radionuklidů z úložiště na člověka.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.