Výsledky šetření ČŠI

by · May 4, 2016 · 553 views ·

EDUin

Výsledky šetření ČŠI – Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor Záznam z konference "Malotřídky 2016" konané 4. května 2016 v CEVRO Institutu v Praze http://malotridky.eduin.cz/ Záznam a Slides live prezentace: Stanislav Miler www.akademie-sobestacnosti.cz