Řízení školy a moderní vzdělávání s využitím Google Apps For Education

by · May 14, 2016 · 942 views ·

Po úvodním představení výhod cloudových služeb v prostředí školy se dále dozvíte o nejčastějších problémech praxe při řízení školy a budou vám v ukázkách předvedeny možnosti řešení pomocí GAFE, např. při zadávání a řešení úkolů, vedení porad, týmové spolupráci s učiteli, publikování důležitých dokumentů na webových stránkách školy apod. Na přednášku navazuje odpolední workshop Praktické ukázky využití GAFE nejen při řízení školy.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.