eIDAS

by · May 27, 2016 · 447 views ·

Od července 2016 čeká státy EU nová právní úprava některých elektronických služeb. Netýká se běžné e-mailové komunikace, sociálních sítí a obdobných oblastí komunikace, ve kterých nejsou vysoké nároky na identifikaci komunikujících osob, na prokázání identity původce dokumentu a možnosti zjištění, zda dokument nebyl po jeho vzniku změněn. Naopak se dotkne těch oblastí, ve kterých tyto atributy hrají stěžejní roli. Bude se tedy týkat především úřadů a všech, kdo s nimi komunikují, bankovních institucí a jejich klientů a dalších podnikajících subjektů.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.