Modifikace a charakterizace materiálů energetickými ionty

by · Apr 15, 2016 · 691 views ·

Přednáška doc. RNDr. Anny Mackové, PhD. z laboratoře jaderných analytických metod Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky o modifikacích a charakterizaci materiálů pomocí energetických iontů. Iontové analytické metody poskytují možnost kvalitativní a kvantitativní analýzy materiálů pro oblast materiálového výzkumu - mikro a nano-technologie, elektronika, optika, laserová technologie, chemický, materiálový a biomedicínský výzkum obecně. Svazky energetických iontů se využívají k modifikaci povrchových vrstev pevných látek a pro analýzu jejich složení a struktury. Skupinu analytických metod využívající energetické ionty nazýváme jaderné analytické metody případně iontově analytické metody (Ion Beam Analysis - IBA). Tyto metody mají řadu unikátních vlastností, pro které nemohou být nahrazeny jinými alternativními postupy při analýze materiálů.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.