Sexualita žen z pohledu evoluční sexuologie

by · Jun 15, 2016 · 1 978 views ·

„Evoluční sexuologie vychází z paradigmat evoluční psychiatrie a psychologie, jejichž cílem je vysvětlit různé aspekty lidského sexuálního chování jako funkční adaptace či adaptivní behaviorální strategie, které zvyšovaly reprodukční zdatnost jedinců v naší evoluční historii. Ve své přednášce poukážu na důležitost ultimátních a proximátních úrovní vysvětlení prvků lidské sexuality (v duchu klasické etologie Nicolaase Tinbergena) a to na příkladech konkrétních výzkumů zaměřených na sexualitu žen. V rámci představení různých složek ženské sexuality (např. sexuální fantazie, ženské vzrušení a orgasmus) nastíním některá teoretická i praktická úskalí, se kterými se při zkoumání ženské sexuality setkáváme jak my v laboratoři Evoluční sexuologie a psychopatologie v NÚDZ, tak i výzkumníci ženské sexuality ze zahraničí.“

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.