Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Anežka Hermanová, PNS Městská knihovna Valašské Meziříčí

Jun 16, 2016 · 670 views ·

Příběhy našich sousedů v Městské knihovně Valašské Meziříčí. Příběh Anežky Hermanové zpracovali: Eliška Kupčíková a Ondřej Mikuš za dohledu Lucie Holmanové. Vyrobeno v roce 2016.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.