Reaktívne aplikácie pomocou Java EE, Payara

Jun 13, 2016

Speakers

About

Java EE je moderný framework, ktorý poskytuje veľkú podporu pre vytváranie reaktívnych aplikácií. V najnovšej verzii prináša v spojení s Java 8 ešte viac asynchrónneho API pre uľahčenie ich vývoja. Niektoré implementácie Java EE, vrátane Payara Micro, idú ešte ďalej a poskytujú rozšírenia pre ešte ľahšie písanie a nasadenie vysoko škálovateľných aplikácií. V prednáške priblížim ako šikovne využiť všetkých týchto možností pri tvorbe reaktívneho kódu, na čo si dať pozor pri vnášaní reaktívnych prvkov do existujúcich aplikácií. Na záver urobím demo využitia možností Payara Micro runtime pri nasadení reaktívnej aplikácie zloženej z niekoľkých microservice komponent. Payara - vylepšenia GlassFish serveru s komerčnou podporou Payara Server je opensource server, ktorý vznikol na báze Java EE serveru GlassFish. Okrem početných opráv chýb v GlassFIsh obsahuje ďalšie vylepšenia pri zachovaní spätnej kompatibility. Priblížim ako tento projekt funguje, ako prebieha jeho vývoj, ako je to s jeho komerčnou podporou, a aké ďalšie vylepšenia prináša oproti GlassFish.

Organizer

About Česká Java User Group

Česká Java User Group (CZJUG) je sdružení lidí, kteří se pravidelně scházejí a sdílejí své znalosti o Javě a souvisejících IT technologiích.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Česká Java User Group