Reaktívne aplikácie pomocou Java EE, Payara

by · Jun 13, 2016 · 963 views ·

Java EE je moderný framework, ktorý poskytuje veľkú podporu pre vytváranie reaktívnych aplikácií. V najnovšej verzii prináša v spojení s Java 8 ešte viac asynchrónneho API pre uľahčenie ich vývoja. Niektoré implementácie Java EE, vrátane Payara Micro, idú ešte ďalej a poskytujú rozšírenia pre ešte ľahšie písanie a nasadenie vysoko škálovateľných aplikácií. V prednáške priblížim ako šikovne využiť všetkých týchto možností pri tvorbe reaktívneho kódu, na čo si dať pozor pri vnášaní reaktívnych prvkov do existujúcich aplikácií. Na záver urobím demo využitia možností Payara Micro runtime pri nasadení reaktívnej aplikácie zloženej z niekoľkých microservice komponent. Payara - vylepšenia GlassFish serveru s komerčnou podporou Payara Server je opensource server, ktorý vznikol na báze Java EE serveru GlassFish. Okrem početných opráv chýb v GlassFIsh obsahuje ďalšie vylepšenia pri zachovaní spätnej kompatibility. Priblížim ako tento projekt funguje, ako prebieha jeho vývoj, ako je to s jeho komerčnou podporou, a aké ďalšie vylepšenia prináša oproti GlassFish.