Proces komunikace o nastavování podmínek mezi partnery ve vztahu přátelé s benefity

by · Aug 4, 2016 · 707 views ·

Hlavním tématem je zkušenost partnerů ve vztahu přátelé s benefity (friends with benefits = FWB), konkrétně jejich zkušenost s komunikací o nastavování podmínek v tomto vztahu. Přátelé s benefity je vztah, který lze definovat jako vztah mezi přáteli, který obsahuje také sexuální aktivitu. Zároveň tento vztah není považován partnery za romantický. Hlubší prozkoumání komunikace v těchto vztazích, především tedy komunikace o vymezení vztahu, pravidlech a nastavování podmínek může umožnit odhalení určitých komunikačních strategií, které lidé v těchto vztazích využívají. Jejich užívání může být dobrým podkladem pro tvorbu následných hypotéz, například v kontextu rodinného prostředí či individuálních osobnostních charakteristik. Zkušenosti respondentů byly zjišťovány metodou polostrukturovaného rozhovoru a následně analyzovány pomocí interpretativní fenomenologické analýzy. Z této analýzy vyplynulo šest následujících témat. Motivy vstupu do FWB, mezi které patřily především potřeba volnosti a bezstarostnosti. Očekávání od FWB vztahu, ve kterých lze spatřit paralelu s charakteristikami období vynořující se dospělosti. Téma „Nechci se o tom bavit“, které popisuje typická tabu témata v komunikace mezi FWB partnery (např. statut vztahu nebo sexuální exkluzivita). Téma „Otevřená a vyhýbavá komunikace“ ilustruje způsoby, jakými se partneři snažili druhému konkrétní věci sdělit. Dalším tématem byla tzv. „bublina spokojenosti“, která vyjadřuje pocity partnerů v případě, že o jejich FWB vztahu nikdo neví. A poslední téma „Nechci se o tom bavit“ sdružuje komunikaci o dalším pokračování vztahu, které se respondenti obvykle snažili vyhnout, přestože udržení FWB statutu považovali za jednu ze základních podmínek.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.