Domácí násilí

by · Aug 4, 2016 · 499 views ·

Příspěvek se zabývá problematikou domácího násilí, vymezením jeho znaků, příčin, forem, možných následků i způsobů identifikace. Osoby ohrožené domácím násilím mohou být ženy, ale i muži a děti. Pomoc těmto osobám spočívá v právní, sociálně-právní, psychologické, emoční a organizační pomoci prostřednictvím specializovaných pracovišť – intervenčních center. Příspěvek představí právní rámec domácího násilí v ČR, nastíní činnost intervenčních center – specializovaných pracovišť pro osoby ohrožené domácím násilím – a poukáže na nutnost interdisciplinární spolupráce v případech domácího násilí.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.