Láska a její proměny z hlediska vývojové psychologie

by · Aug 5, 2016 · 1 139 views ·

Láska jako jeden z nejintenzivnějších citů provází lidstvo odedávna. Její podstata je však vědecky a výzkumně poměrně špatně dostupná. Z hlediska vývojové psychologie patří potřeba lásky k základním psychickým potřebám v jakémkoli věku. Láska v partnerských vztazích se proměňuje v souvislosti se společenskými změnami a v současnosti je tváří v tvář postupujícímu individualismu křehčí než dříve. Láska je základem intimních vztahů, které se vyvíjejí v určitých fázích. V příspěvku budou diskutovány různé strategie udržování partnerských vztahů a rizikové i ochranné faktory jako například komunikace. Dále bude představeno několik modelů lásky (Reiss, Lee, Sternberg). Přednášku doplní vybraná výzkumná zjištění a příklady narativní práce s konceptem lásky v pozitivní párové terapii.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.