Frusack

by · Sep 17, 2016 · 1 539 views ·

V infiberry se chceme dlouhodobě zaměřovat na ekologická řešení pro nákup a skladování potravin. Frusack je naším pilotním projektem. Vyměnte mikrotenové sáčky za kompostovatelnou a znovupoužitelnou alternativu s neopakovatelným designem. www.frusack.com

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.