Watch SlidesLive on mobile devices

SIA 2016 vyhlášení

Sep 29, 2016 · 353 views ·

Social Impact Award je jeden z nejrozsáhlejších akceleračních a vzdělávacích programů v oblasti společensky prospěšného podnikání v Evropě. Je určen pro vysokoškoláky, kteří chtějí rozjet svůj byznys a tím měnit svět k lepšímu. Je možné se přihlásit s nápadem, ale také s již fungujícím startupem. Účastníci během letních prázdnin projdou něco jako stáž s nejlepšími mentory a konzultanty v oboru. Sami se prostřednictvím worskhopů naučí na svůj záměr podívat podnikatelským pohledem. Na konci čeká nejlepší tři finanční ocenění.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.