Dobrý život

Sign in and pay 99 Kč

Přednáška a panelová debata 3h 14m Zhruba hodinová přednáška, po které následuje debata s několika vybranými hosty: lidmi, kteří se snaží žít plný a radostný podle svého nejlepšího vědomí a svědomí - Katkou Varhaník Wildovou, Davidem Chábem, Jaroslavem Lenhartem a Petrem Jasinským. Budoucnost práce & organizací; dobrý život. http://slusnafirma.cz http://www.peoplecomm.cz/ http://www.tomashajzler.com

Tomáš Hajzler

Bio-matka, eko-terorista, cyklo-fašista a člen několika sekt

© SlidesLive Inc.