Objevy a omyly nového milénia

by · Nov 1, 2016 · 677 views ·

Věda nejsou jen úspěchy – snaha o pochopení přírody je lemována i řadou slepých cest a chyb. Jaké zásadní vědecké události přinesl počátek 21. století ve fyzice? Co se mimo jiné podařilo: • objev Higgsovy částice – poslední položky, která chyběla ve standardním modelu částicové fyziky, • objev sto let hledaných gravitačních vln předpovězených Einsteinem, • stavba tokamaku ITER pro výzkum termojaderné fúze, • detekce objektů mikrosvěta bez jejich zničení. Dočkali jsme se však i neúspěchů, jako byly například: • chybné měření rychlosti neutrin, • omyl při domnělé detekci hypotetických elementárních částic axionů, • nesprávné vysvětlení polarizace kosmického reliktního záření. Každý úspěch je tak vyvážen zdánlivými objevy, které se nakonec ukázaly být liché. Obrázek: Ilustrace gravitačních vln, které vznikají při oběhu dvou velmi hmotných objektů – například černých děr – kolem společného těžiště. Zdroj Wikimedia Commons, autor MoocSummers, úpravy Jan Kolář, licence CC BY-SA 4.0.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.