Yilmaz Dziewior, kurátor Muzea Ludwig, hovoří s Noemi Smolik

by · Nov 4, 2016 · 138 views ·

Významný kurátor na návštěvě v Praze Kurátor a ředitel Muzea Ludwig v Kolíně nad Rýnem pohovoří s uměleckou kritičkou Noemi Smolik o svém aktuálním výstavním programu a o své kurátorské praxi. Dziewior vedl důležité instituce, jako je Kunsthaus Bregenz a Hamburger Kunstverein. K jeho nejreflektovanějším výstavám patřila přehlídka „Láska je chladnější než kapitál“ (2013) nebo výstava děl Ai Weiweie (2011). Nejrozsáhlejší sbírka popartového umění. Třetí největší sbírka Picassa na světě. Jedna z nejlepších sbírek německého expresionismu. Jedna z mezinárodně nejuznávanějších sbírek fotografie. V tomto muzeu stíhá jedno NEJ další. Základem pro vznik muzea v roce 1976 byl velkorysý dar Petera a Irene Ludwig, kteří věnovali městu Kolín nad Rýnem 350 děl moderního umění . Od té doby muzeum nesoucí jméno svého zakladatele své fondy neustále rozšiřuje a dnes patří celosvětově k nejvýznamnějším sbírkám umění 20. a 21. století. Ve spolupráci s Hope Recycling Station. —— Renommierter Kurator in Prag zu Gast Der Kurator und Direktor des Museum Ludwig in Köln wird mit der Kunstkritikerin Noemi Smolik über sein aktuelles Ausstellungsprogramm und seine kuratorische Praxis sprechen. Dziewior leitete wichtige Institutionen wie das Kunsthaus Bregenz und den Hamburger Kunstverein. Zu seinen vielbeachteten Ausstellungen gehörten die Themenschau „Liebe ist kälter als das Kapital“ (2013) oder eine Einzelausstellung mit Werken von Ai Weiwei (2011). Die umfangreichste Pop Art Sammlung Europas. Die drittgrößte Picasso-Sammlung der Welt. Eine der besten Sammlungen zum deutschen Expressionismus. Eine der international bedeutendsten Sammlungen zur Fotografie. In diesem Museum jagt ein Höhepunkt den nächsten! Den Grundstock für die Museumsgründung 1976 bildete eine großzügige Schenkung von 350 Werken moderner Kunst von Peter und Irene Ludwig an die Stadt Köln. Seither hat das Museum, das den Namen seiner Stifter trägt, seine Bestände ständig erweitert und zählt heute zu den bedeutendsten Sammlungen von Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts weltweit. In Zusammenarbeit mit Hope Recycling Station.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.