Inovativní přístup k zákazníkům v oblasti nakládání s odpady

by · Oct 24, 2016 · 204 views ·

CEMC

Očekávání podniků, měst a obcí v oblasti odpadového hospodářství se mění. Logicky se mění také role odpadářů. Moderní odpadová firma není „likvidátorem“ odpadů, ale dodavatelem řešení, jak v konkrétní organizaci předcházet vzniku odpadu nebo jak využít odpad, který již vznikl. Příkladem je spolupráce odpadové firmy SUEZ Využití zdrojů a.s. a Linde Vítkovice a.s. Případovou studii Regenerace acetonu – z odpadu nová surovina představí Lubomír Loudil, manažer obchodní skupiny SUEZ Využití zdrojů.