Chemická robotika

by · Nov 8, 2016 · 475 views ·

Roboti dnes pracují v mnoha továrnách a různí robotičtí pomocníci začínají pronikat i do našich domovů. Už jste ale slyšeli o chemických robotech? A víte, jak by se dali využít v medicíně? Zveme vás na přednášku profesora Františka Štěpánka, který vede laboratoř chemické robotiky na Vysoké škole chemicko-technologické. Ve své prezentaci představí současný výzkum z oblasti chemické robotiky a její aplikace pro řízené doručování léčiv. Chemický robot je dálkově ovládaná mikrokapsle o velikosti srovnatelné s krevními buňkami. Umí doputovat na místo určení, zakotvit v cílové tkáni a tam řízeně vyloučit – nebo na místě syntetizovat – farmaceuticky účinnou látku. Profesor Štěpánek popíše, jak se chemičtí roboti připravují, a objasní vám chemické a fyzikální principy jejich činnosti. Vysvětlí také metody pro testování funkčnosti těchto robotů v laboratorních podmínkách i v živých organismech. Nakonec naznačí perspektivy dalšího vývoje chemické robotiky včetně jejích praktických aplikací. Ilustrační obrázek: Humanoidní robot ASIMO. Chemičtí roboti ovšem vypadají úplně jinak – a jsou také mnohem menší. Zdroj Wikimedia Commons, autor Vanillase, úpravy Jan Kolář, licence CC BY-SA 3.0.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.