Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Malina Sport Data

by · Nov 25, 2016 · 617 views ·

Malina Sport Data využívá analýzu dat pro podporu rozhodování ve sportu, konkrétně hokeji a florbale. Cílem je lépe porozumět hře jako takové, potvrzovat a bořit zažité domněnky a hypotézy.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.