ARITHMETIC REGULARITY, REMOVAL, AND PROGRESSIONS

Nov 22, 2016

Speakers

About

Profesor Jacob Fox studoval na MIT a doktorát získal v roce 2010 na Princetonské univerzitě. Pak byl zaměstnán na MIT a od roku 2015 je řádným profesorem na Stanfordské univerzitě. Jacob Fox patří v mezinárodním měřítku k nejaktivnějším a nejvýznačnějším vědcům své generace. Je autorem téměř 100 vědeckých prací v různých oblastech matematiky a teoretické informatiky. Zmíníme zde práce v diskrétní a výpočetní geometrii, v extremální teorii v kombinatorice a teorii grafů, v kombinatorické teorii čísel, strukturální teorii grafů a v mnoha dalších oblastech. Již jako student a mladý pracovník získal řadu grantů a ocenění, např. Sloan Fellowship nebo NEC Award. Získal také Königovu cenu (SIAM 2010) a v roce 2014 přednesl zvanou přednášku na ICM v Soulu. Ramseyova teorie v mnoha podobách a zvláště pak v extremálním kontextu je dlouhodobým zájmem Jacoba Foxe a jeho kolokvium je věnováno této ob- lasti. Mimo to přednese další tři přednášky v ramci DOCCOURSE 2016 (viz http://iuuk.mff.cuni.cz/events/doccourse/ pro detailní a upřesněný program). Jaroslav Nešetřil

Organizer

Categories

About MATHEMATICAL COLLOQUIUM

THE MATHEMATICAL COLLOQUIUM - Since 1987, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze. Při této příležitosti stručně nastíníme poslání a historii těchto přednášek. První kolokvium se konalo v roce 1987. Základní myšlenkou byla snaha po uskutečnění serie „velkých přednášekÿ, které by byly určeny co nejširší matematické obci. Při frekvenci zhruba jedné až dvou přednášek za semestr byla přednesena tato kolokvia: 121. E. Hrushovski 120. M. Arbib 119. R. Paturi 118. Z. Dvořák 117. M. Abért 116. A. Schrijver 115. - 114. S. Lando 113. Ch. Krattenthaler, E. Viklický 112. M. Noy 111. M. Szegedy 110. U.Feige 109. M. Thorup 108. R. J. Auman 107. V. Svěrák 106. Ch. H. Papadimitriou 105. M. Naor 104. B. Zilber 103. V. Vu 102. J.-B. Lasserre 101. A. Jung 100. J. Nešetřil 99. J. Fox 98. C. Pomerance 97. B. Weiss 96. M. Vardi 95. K. Ono 94. E. Candès 93. H. Helfgott 92. P. van Emde Boas 91. D. Brydges 90. I. Ekeland 89. M. Mendès France 88. D. Gaboriau 87. G. F. Lawler 86. M. Aizenman 85. R. Williams 84. V. V. Vazirani 83. M. Krivelevich 82. B. Bollobás 81. G. L. Cherlin 80. M. L. Balinski 79. T. Luczak 78. V. Guruswami 77. M. Waldschmidt 76. B. Sudakov 75. M. V. Sapir 74. B. Szegedy 73. R. Graham 72. A. Odlyzko 71. R. McKenzie 70. S. Solecki 69. J. L. Vázquez 68. V. Rödl 67. A. Wigderson 66. J. Friedlander 65. V. Bergelson 64. A. Louveau 63. B. Reed 62. H. Iwaniec 61. D. Foata 60. M. Fiedler 59. E. Szemerédi 58. G. Kalai 57. N. Linial 56. K. Schmidt 55. M. Simonovits 54. B. Green 53. E. Friedgut 52. M. Emmer 51. M. Aschbacher 50. A. M. Vershik 49. K. Ball 48. Ch. Praeger 47. X. G. Viennot 46. T. A. Slaman 45. B. Eckmann 44. E. Specker 43. M. Sharir 42. M. Waterman 41. H. S. Wilf 40. R. E. Burkard 39. M. Grötschel 38. V. T. Sós 37. C. Berge 36. A. Pełczyński 35. G. Pisier 34. L. H. Kauffman 33. B. Banaschewski 32. J. Chayes 31. V. Strassen 30. J. Nekovář 29. D. Preiss 28. B. Mandelbrot 27. M. Laczkovich 26. P. L. Cameron 25. A. Schnitzel 24. J. Lindenstrauss 23. J. Spencer 22. V. Klee 21. N. Alon 20. A. Borel 19. C. Thomassen 18. J. J. Kohn 17. S. Todorčevič 16. K. Mehlhorn 15. S. Cook 14. H. Fürstenberg 13. J. G. Thompson 12. D. J. A. Welsh 11. G. Choquet 10. V. G. Kac 9. J. Seidel 8. B. Korte 7. V. Chvátal 6. H. Bauer 5. F. Hirzebruch 4. A. Ambrosetti 3. R. Tijdeman 2. P. Erdös 1. L. Lovász Témata přednášek zahrnovala většinu matematických oborů od matematické analýzy a aplikované matematiky přes algebru, až po teoretickou informatiku a diskrétní matematiku. Podle mínění mnoha zúčastněných měly některé přednášky mimořádnou úroveň. KAM, ITI a IUUK jsou otevřeny individuálním návrhům na kandidáty pro budoucí kolokvia. Jak vidno z dosavadní historie, základním kritériem je úroveň přednášejícího.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow MATHEMATICAL COLLOQUIUM